Tuesday, March 24, 2020

Hoa Sơn Luận code

Thần Code Sơn Trang, mười năm đã trôi qua
Tuyết bay trắng trời, gió thổi vi vu như cắt da cắt thịt. Cả 1 vùng tuyết sơn chìm trong sắc trắng, không khí lạnh lẽo thê lương
Một người đại hán tuổi chừng ba mươi, đang ngồi lặng lẽ bên máy tính, song thủ gõ phím lách cách, mục quang sáng ngời đang chăm chăm nhìn màn hình.
Thiếu chủ, đã canh hai rồi, sao người chưa đi ngủ
Một lão nô đầu tóc bạc trắng, tay bưng tách trà dâng lên

Người đại hán nó chính là Dương Cú Đơ, thiếu chủ của Thần Code Sơn Trang. 
Mười năm qua, từ ngày được Hắc Y Nhân truyền cho Coding thập tam thức trong cuốn Clean Code. Ta ngày đêm nghiên cứu thực hành, luyện tập trên cả codefight, hacker rank. Thời gian thoi đưa, đến giờ cũng đã làu thông, level của ta trên codefight cũng đạt hàng top rồi. Nhưng sao ta vẫn không thể ngộ hết được bí kíp này, không sao đạt được cảnh giới code lưu hỏa thuần thanh.
Thiếu chủ, ngài tuy luyện Clean Code trong mười năm, nhưng chủ yếu là bế quan ở Thần Code Sơn Trang này, không làm dự án thật, không tiếp xúc với các cao thủ coding trong thiên hạ. Khác gì có học mà chẳng có hành, kiếm báu đem ra bổ củi. Đâu thể đạt được đến mức coding guru, xuất thần nhập hóa được.Tôi nghe nói ở Thăng Long thành, cứ 5 năm một lần, có tổ chức “Hoa Sơn Luận Code” coding contest nơi người chơi ra tay viết code, diệt “bug”, đả bại testcase, từ đó phân định thiên-hạ-đệ-nhất lập trình, nơi các anh hùng coding trong thiên hạ tụ về, so tài cao thấp để tìm ra coding minh chủ. Sao thiếu chủ không đến đó thi triển tài năng, biết đâu không vang danh thiên hạ, lấy lại thanh danh cho Thần Code Sơn Trang chúng ta.
Dương Cú Đơ nghe xong như tỉnh cơn mê, nghĩ thầm
Hoa Sơn Luận Code, biết đâu ta sẽ tìm được cựu thù đã sát hại cả nhà ta năm xưa. Đúng là cơ hội tốt
Thiếu chủ, xưa kia lão trang chủ uy chấn giang hồ không chỉ là nhờ tài code đạo mà còn cò món bảo vật trấn trang được cất giấu bí mật. Nay thiếu chủ đang trưởng thành, lão nô xin trao lại cho người
Đây là vũ khí đứng đầu trong binh khí phổ, tên là Ô Nha Thử (black Mouse) và Ngọc Tịnh Bàn (Keyboard). Ngày xưa những kẻ

Share:

0 comments:

Post a Comment